SP3

SP3

SP3

יריעת סטרץ' SP3 גמישה, חזקה ועוטפת את המוצר באופן מיוחד כך שנשמרת היציבות ובטיחות המוצר בעת השינוע. מתאים למכונות בעלות יכולת מתיחה פרי סטרץ' ולקויי יצור אוטומטיים המותאמים לשימוש ביריעות סטרץ' דקות.

עובימשקלצבעהגנת UVליבהרוחבאחוז מתיחה
17-50 מיקרון 16, 20 ק"ג שקוף, כחול, שחור, לבן וירוק  אופציונלי על פי דרישת הלקוח על פי דרישת הלקוח 300%
For more information לפרטים נוספים PER MAGGIORI INFORMAZIONI