ECO Food

ECO Food

ECO Food

כיוון שמדובר בניילון אשר בא במגע ישיר עם האוכל, גלילי הסטרץ' מסוג ECO Food מיוצרים רב שכבתית מפוליאולפין שאינו מכיל כלורין (chlorine) או פלסטיסזר (Plasticizers).

מוצרי ECO Food דקים במיוחד, בעלי יכולת היצמדות גבוהה למוצרים ויכולת מניעת היווצרות אדים באריזה העלולים לפגוע במזון או בנראות שלו לצרכן.

גלילי ECO Food המיועדים לאריזת מזון מיוצרים לפי תקני איכות ובקרה בינלאומיים.

מידות סטנדרטיותמוצר ביתימוצר תעשייתיג'מבו
רוחב 290 מ"מ לפי בקשת הלקוח לפי בקשת הלקוח
אורך לפי בקשת הלקוח 1500-3900 מטר  1000-15000 מטר 
עובי 8 מיקרון 15, 12 מיקרון 8-15 מיקרון 
קוטר ליבה פנימי 28 מ"מ 76 מ"מ 76 מ"מ
For more information לפרטים נוספים PER MAGGIORI INFORMAZIONI