תרומה לקהילה

מפעל ספיר הוא חלק בלתי נפרד מהקהילה והאזור בו הוא ממוקם. עצם הקמתו באזור עפולה, מקום הסובל ממצוקה תעסוקתית הוא מעשה ציוני שיש בו תרומה לקהילה. מעבר לכך, כיוון שהיצור של המפעל מתבצע בארץ כל מוצרי החברה הם מוצרים "כחול לבן." כמפעל מוביל בתחומו המבקש לשמש דוגמה למפעלים אחרים, מפעל ספיר מעודד חינוך טכנולוגי וקידום לימודי המדעים בישראל. חלק חשוב הוא תמיכה בתלמידים והזמנתם לסיורים במפעל. אנו מעודדים –

• שיתוף פעולה עם בתי ספר אזוריים ועידוד חינוך למדעים וטכנולוגי: מפעל ספיר משתף פעולה עם בית הספר החקלאי ויצו ניר העמק בפרויקטים שונים, ומנחה את תלמידי בית הספר בתכנית טו"ב (טכנאים לבגרות). המפעל מלווה את פרויקט המחלבה של בית הספר והתלמידים מגיעים אל המפעל לסיורים לימודיים. מפעל ספיר רואה בקידום לימודי הטכנולוגיה והמדע נושא חשוב ולכן פותח את שעריו לסיורי תלמידים מבתי ספר שונים מהאזור. בין השאר ביקרו במפעל תלמידי מגמת רובוטיקה של ביה"ס החקלאי כדורי ותלמידים מכפר קמא. התלמידים נחשפים בביקור למבט מקרוב על פעילותו של מפעל תעשייתי ו"לראות בשטח את הדברים הנלמדים בכיתה " (ציטוט ממכתב תודה מביה"ס ויצו ניר העמק).

• ליווי של סטודנטים הלומדים במסגרת תכנית עתידים ושילובם בעבודה במפעל. תוכנית עתידים היא תכנית המעודדת לימוד של מקצועות טכנולוגיים ומעניקה מלגות לסטודנטים עולים או כאלה הבאים מרקע סוציו אקונומי נמוך. מפעל ספיר מאמץ את הסטודנטים של תכנית עתידים ומהווה חלק חשוב בתכנית באמצעות האפשרות להתמחות בעבודה מעשית במפעל. ספיר מאפשרת לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה להשתלב במפעל במקצוע אותו למדו כחלק מההתמקצעות במקצוע.

בני הנוער והסטודנטים המבקרים במפעל ומתלמדים בעבודה בו נחשפים לתעשייה מתקדמת ורבת תחכום בה משולבים אוטומציה ורובוטים בתהליכי היצור. הן התלמידים והן התעשיה יוצאים נשכרים משיתוף הפעולה.